Aikido

Voimaa? Liikkuvuutta? Aikidossa?

Etusivu / Aikido / Uutiset / Voimaa? Liikkuvuutta? Aikidossa?

Meido-Kanista Terhi ja Sinna osallistuivat kamppailulajien yhteiseen 2-tason Valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen 16.11.2022 – 11.5.2023, joka pidettiin viikonloppukoulutuksina Varalan urheiluopistolla Tampereella. Puolivuotinen koulutus sisälsi paljon luentoja, verkkokursseja, käytännönharjoittelua ja valmennuksellisia kotitehtäviä. Koulutuksen päätavoite oli oman valmennuksellisen otteen ja oman lajinsa kehittäminen.

Lauantaina 11.11.2023 pidettiin lauantaileiri (klo 12.30-14.00 ja 15.30-17.00) Päijänteentiellä ja tutkittiin yhdessä oman seuran harjoittelijoiden kanssa, miten VOK-2 -koulutuksen antia voitaisiin ottaa mukaan aikidon harjoitteluun. VOK-2 laajasta kokonaisuudesta poimittiin leiripäivään aiheita, jotka olivat koulutukseen osallistujia eniten puhutelleet: voima ja liikkuvuus.

Sinnan osuudessa käsiteltiin erityisesti voimaa, mihin sitä tarvitaan aikidossa, ja minkälaisilla harjoitteilla sitä voidaan muun muassa harjoitella. Nostettiin esiin muun muassa keskivartalon lihakset, joita tarvitaan kaikessa liikkumisessa ja aikidossa erityisesti sujuvien ja turvallisten ukemien tekemiseen. Tutustuttiin myös omaan niin sanottuun voimakeskukseen vastavoimaharjoitteiden avulla, mikä aktivoi sitä aikidossa niin paljon puhuttua “keskustaa”. Tehtiin myös erilaisia kesto-, maksimi-, ja räjähtävävoima -harjoitteita, joiden avulla aikidollista lajivoimaa voi harjoittaa aikidon lajitaitojen kehittymisen tueksi.

Voimanäkökulman lisäksi tutkittiin nopeus- ja kestävyysharjoittelun etuja aikidon tueksi. Tennispallojen avulla tehtiin erilaisia nopeusharjoitteita ja pohdittiin muun muassa uken hyökkäysnopeutta ja nagen reagointinopeutta, eli toisin sanoen, minkälaisilla nopeuksilla uken on mahdollista hyökätä ja toisaalta nagen reagoida ja ajoittaa hyökkäyksen vastaanottamista. Kestävyysharjoittelua puolestaan tehtiin pareina niin, että rooleja vaihdettiin 1,5 minuutin välein, lopuksi pohdittiin kestävyysharjoittelun hyötyjä harjoittelulle.

Koulutuksessa puhuttiin paljon tavoitteiden asettamisen tärkeydestä. Harjoituksena tähän asetettiin pareittain yksi tavoite sekä ukelle että nagelle, tavoite pidettiin mielessä koko tekniikan suorittamisen ajan, ja lopuksi pohdittiin yhdessä parin kanssa, miten tavoitteen asettaminen tuki ja auttoi fokusoimaan harjoittelua. Harjoittelijoiden kokemusten perusteella se ainakin toi selkeyttä, keskittyneisyyttä ja hyvää ryhtiä tekemiseen.

Palautteen antamista ja sen merkitystä nostettiin myös koulutuksen aikana paljolti esiin. Tähän harjoitteena pohdittiin ensin ryhmissä, minkälaista positiivista palautetta voitaisiin antaa toisten tekemisestä, kuten selkeä hyökkäys, yllättävä horjutus, hyvä tasapaino, sopivasti voimaa, joustavuus, pehmeys. Sen jälkeen puolet ryhmästä treenasi ja puolet katsoi, ja tekemisen jälkeen annettiin positiivista palautetta näkemästään.

Terhin osuudessa keskityttiin erityisesti alkulämmittelyliikkeiden tärkeyteen ja niiden merkityksestä liikkuvuuteen aikidossa, liikkuvuuden mittaamisiin, sekä liikkuvuusketjuihin. Mittailtiin muun muassa lonkan ja selän liikkuvuutta sekä nilkan liikkuvuutta erilaisten välineiden avulla. Mittaukset tehtiin kahdesti, ennen liikkuvuutta lisäävää harjoitetta sekä harjoitteen jälkeen, ja verrattiin, oliko liikkuvuus lisääntynyt, ja olihan se!

Mielenkiintoisia harjoitteita tehtiin myös sivuketjujen liikkuvuuden tutkimiseksi. Aikidossa sivuketjujen liikkuvuutta tarvitaan muun muassa ikkyossa uken roolissa, kun halutaan jatkaa hyökkäystä eikä kääntää selkää nagelle.

 

Kiitokset kaikille osallistujille ja vieraille, toivottavasti ainakin pieni osa VOK-koulutuksen anneista ja oivalluksista on pystytty ammentamaan mukana olleille!

 

Leiripäivän ohjaajina: Terhi Kallonen 6.dan ja Sinna Sydänlampi 1.dan

 

Kuvatekstit:

 • Leiripäivän tunnelmia
 • Mihin voimaa tarvitaan aikidossa?
 • Voimakeskuksen harjoittelua vastavoimaharjoitteen avulla
 • Kestovoimaharjoitteita
 • Maksimivoimaharjoitteita
 • Räjähtävä voima -harjoitteita
 • Nopeusharjoitteita tennispallojen avulla
 • Tennispalloista inspiraatiota: Shomenuchi Ikkiyon tekemiseen
 • Terhin ohjauksessa mitattiin liikkuvuutta
 • Liikkuvuuden mittauksia – nilkan liikkuvuus
 • Aikidossa sivuketjun liikkuvuutta tarvitaan esim. Ikkyossa
 • Liikkuvuusketjujen tutkimista
 • Onnelliset VOK2 -koulutuksen suorittajat