Judo

Kutsu Meido-Kan ry:n ylimääräiseen seuran kokoukseen

Etusivu / Judo / Uutiset / Kutsu Meido-Kan ry:n ylimääräiseen seuran kokoukseen

Kutsu Meido-Kan ry:n ylimääräiseen seuran kokoukseen

Aika:  31.05.2023 klo 18:00

Paikka: Etäkokous (linkki lähetetään lisäksi seuran jäsenille sähköpostilla): Google Meet ‑liittymistiedot: https://meet.google.com/tju-isxy-fti

Asiat: Asialistalla on ainoana käsiteltävänä asiana: Muutosehdotus Meido-Kan ry:n sääntöihin https://meidokan.fi/meido-kan/saannot/

Muutosehdotus koskee vuosikokouksessa 8.2.2021 vahvistetun Meido-Kan ry:n sääntöjen, pykälän 15§ Seuran hallinto,muuttamista, PRH:n ohjeistuksesta, Yhdistyslakia vastaavaksi, lisäämällä sääntöpykälään maininnan hallituksen jäsenten minimimäärän.

“Yhdistyslain 8 §:n mukaan säännöissä on mainittava hallituksen jäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä. Jos enimmäismäärä on mainittu, myös vähimmäismäärä tulee mainita.”

Nykyinen sääntöteksti:

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kolmeksi toimintavuodeksi valitut enintään kuusi jäsentä. 

Hallituksen esitys uudeksi sääntötekstiksi:

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kolmeksi toimintavuodeksi valitut vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. 

Tervetuloa!!

Sami Masala, puheenjohtaja