Judo

Meido-Kan ry:n ylimääräinen seuran kokous 31.05.2023

Etusivu / Judo / Harjoituskalenteri & Tapahtumat / Meido-Kan ry:n ylimääräinen seuran kokous 31.05.2023

08.02.2020

-

08.02.2020

Kutsu Meido-Kan ry:n ylimääräiseen seuran kokoukseen

Aika:  31.05.2023 klo 18:00

Paikka: Etäkokous Teams – linkki lähetetään seuran jäsenille sähköpostilla

Asiat: Asialistalla on ainoana käsiteltävänä asiana: Muutosehdotus Meido-Kan ry:n sääntöihin https://meidokan.fi/meido-kan/saannot/

Muutosehdotus koskee vuosikokouksessa 8.2.2021 vahvistetun Meido-Kan ry:n sääntöjen, pykälän 15§ Seuran hallinto, muuttamista, PRH:n ohjeistuksesta, Yhdistyslakia vastaavaksi, lisäämällä sääntöpykälään maininnan hallituksen jäsenten minimimäärän.

“Yhdistyslain 8 §:n mukaan säännöissä on mainittava hallituksen jäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä. Jos enimmäismäärä on mainittu, myös vähimmäismäärä tulee mainita.”

Nykyinen sääntöteksti:

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kolmeksi toimintavuodeksi valitut enintään kuusi jäsentä. 

Hallituksen esitys uudeksi sääntötekstiksi:

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kolmeksi toimintavuodeksi valitut vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. 

Tervetuloa!!

Sami Masala, puheenjohtaja